Model 3.55 - NGF-bijlage

Deze bijlage verschaft extracomptabel inzicht in de totale uitgaven voor de NGF-projecten op basis van informatie van de vakdepartementen. De bijlage bevat financiële informatie en op hoofdlijnen een toelichting van de stand van zaken per project. Voor de inhoudelijke rapportage over de voortgang van alle NGF-projecten verwijst u naar de voortgangsrapportage die de beoordelingsadviescommissie jaarlijks opstelt (en die bij voorkeur tegelijk met het jaarverslag naar de Kamer wordt gestuurd).

De departementen leveren de NGF-bijlage aan bij de fondsbeheerders: zie het tijdschema voor de aanleverdatum.

De NGF-bijlage bevat per project de volgende tabel (met voorbeeldcijfers):

Uitgaven NGF-projecten van het ministerie (...)
 

Totaal toegekend NGF-budget

Realisatie

Restant

  

t/m t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

t

 

Totaal uitgaven

1400

 

200

300

300

200

100

300

         

Subtotaal uitgaven project X

700

 

100

150

150

50

50

200

Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering)

        

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

  

10

50

40

10

10

 

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

  

80

70

80

30

30

 

Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering)

        

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

  

10

10

10

10

10

 
         

Subtotaal ontvangsten project X

        

Ontvangsten

        

Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering)

        
         

Subtotaal uitgaven project Y

700

 

100

150

150

150

50

100

Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering)

        

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

  

20

30

20

10

10

 

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

  

60

100

110

120

30

 

Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in

  

20

20

20

20

10

 

Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering)

        

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

  

10

10

10

10

10

 
         

Subtotaal ontvangsten project Y

        

Ontvangsten

        

Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering)

        

Onderaan de tabel volgt een beknopte toelichting op de stand van zaken van het NGF-project.

In de bedrijfsvoeringsparagraaf (model 3.24) onder het kopje 2. Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen worden de eventuele uit controle door de ADR gebleken aandachtspunten benoemd, evenals de maatregelen om de aandachtspunten op te lossen.