Model 2.91 - Departementale begrotingsstaat

Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting

Mutaties NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

         
           
 

Beleidsartikelen

         

1

Artikel naam

         

...

...

         

14

...

         
           
 

Niet-beleidsartikelen

         

20

Algemeen

         

21

Apparaat Kerndepartement

         

2*

Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen

         

2*

Geheim

         

2*

Nog onverdeeld

         
Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand begroting (Vastgestelde begroting incl. ISB)

Mutaties eerste suppletoire begroting

Stand eerste suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

         
           
 

Beleidsartikelen

         

1

Artikel naam

         

...

...

         

14

...

         
           
 

Niet-beleidsartikelen

         

20

Algemeen

         

21

Apparaat Kerndepartement

         

2*

Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen

         

2*

Geheim

         

2*

Nog onverdeeld

         
Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 2024 (Suppletoire begroting september) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand begroting (eerste suppletoire + ISBs)

Mutaties suppletoire begroting september

Stand suppletoire begroting september

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

         
           
 

Beleidsartikelen

         

1

Artikel naam

         

...

...

         

14

...

         
           
 

Niet-beleidsartikelen

         

20

Algemeen

         

21

Apparaat Kerndepartement

         

2*

Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen

         

2*

Geheim

         

2*

Nog onverdeeld

         

Optioneel in geval van ISB. Invoegen op volgorde van suppletoire begrotingen

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20.. (... Incidentele begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand begroting (laatste stand VB + suppletoire supps + ISBs)

Mutaties Incidentele Suppletoire Begroting

Stand Incidentele Suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

         
           
 

Beleidsartikelen

         

1

Artikel naam

         

...

...

         

14

...

         
           
 

Niet-beleidsartikelen

         

20

Algemeen

         

21

Apparaat Kerndepartement

         

2*

Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen

         

2*

Geheim

         

2*

Nog onverdeeld

         

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • De verplichtingenbedragen worden getotaliseerd.

  • De gerealiseerde bedragen worden steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

  • De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in de toelichting op de begrotingsartikelen.

  • De niet-departementale begrotingen (I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII, XVIII) hoeven geen apart centraal apparaatsartikel in de suppletoire begroting op te nemen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting). Dit geldt tevens voor de departementale begroting III.