Model 2.92 - Begrotingsstaat inzake agentschappen

Vastgestelde begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Naam

Stand ontwerpbegroting

Mutaties NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

 

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen-kasagentschap 1

            

Verplichtingen-kasagentschap 2

            

Verplichtingen-kasagentschap 3

            

Totaal

            
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Stand begroting (OWB, NvW, amendementen, ISB)

Mutaties eerste suppletoire begroting

Stand eerste suppletoire begroting

 

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen-kasagentschap 1

            

Verplichtingen-kasagentschap 2

            

Verplichtingen-kasagentschap 3

            

Totaal

            
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (Suppletoire begroting September) (bedragen x € 1.000)

Naam

Stand begroting (1ste supp, ISB)

Mutaties suppletoire begroting september

Stand suppletoire begroting september

 

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen-kasagentschap 1

            

Verplichtingen-kasagentschap 2

            

Verplichtingen-kasagentschap 3

            

Totaal

            

Optioneel in geval van ISB. Invoegen op volgorde van suppletoire begrotingen

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 2024 (Incidentele begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Stand begroting (VB + suppletoire begrotingen)

Mutaties indicentele suppletoire begroting

Stand incidentele suppletoire begroting

 

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen-kasagentschap 1

            

Verplichtingen-kasagentschap 2

            

Verplichtingen-kasagentschap 3

            

Totaal

            
Vastgestelde begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Naam

Stand ontwerpbegroting

Mutaties NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Baten-lastenagentschap 1

         

Baten-lastenagentschap 2

         

Baten-lastenagentschap 3

         

Totaal

         
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Stand begroting (OWB, NvW, amendementen, ISB)

Mutaties eerste suppletoire begroting

Stand eerste suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Baten-lastenagentschap 1

         

Baten-lastenagentschap 2

         

Baten-lastenagentschap 3

         

Totaal

         
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 2024 (Suppletoire begroting september) (bedragen x € 1.000)

Naam

Stand begroting (1ste supp, ISB)

Mutaties suppletoire begroting september

Stand suppletoire begroting september

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Baten-lastenagentschap 1

         

Baten-lastenagentschap 2

         

Baten-lastenagentschap 3

         

Totaal

         

Optioneel in geval van ISB. Invoegen op volgorde van suppletoire begrotingen

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 2024 (.. Incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Stand begroting (VB + suppletoire begrotingen)

Mutaties indicentele suppletoire begroting

Stand incidentele suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Baten-lastenagentschap 1

         

Baten-lastenagentschap 2

         

Baten-lastenagentschap 3

         

Totaal

         

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • De specifieke rijksoverheidstermen kapitaaluitgaven en -ontvangsten worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkering aan moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten betreft de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep leenfaciliteit.

  • Deze definities bestaan uit verschillende posten die voorkomen in het kasstroomoverzicht (zie model 2.99).