Model 2.93 - Begrotingsstaat begrotingsfonds

Vastgestelde begrotingsstaat van het ...fonds (...) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting

Mutaties NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Beleidsartikel 01

         

2

Beleidsartikel 02

         
           

0*

Niet-beleidsartikel 0*

         
           
 

Subtotaal

         

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

Subtotaal

         

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

Totaal

         
Wijziging begrotingsstaat van het ...fonds voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand begroting (Vastgestelde begroting incl. ISB)

Mutaties eerste suppletoire begroting

Stand eerste suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Beleidsartikel 01

         

2

Beleidsartikel 02

         
           

0*

Niet-beleidsartikel 0*

         
           
 

Subtotaal

         

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

Subtotaal

         

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

Totaal

         
Wijziging begrotingsstaat van het ...fonds voor het jaar 2024 (Suppletoire begroting suppletoire september) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand begroting (eerste suppletoire + ISBs)

Mutaties suppletoire begroting september

Stand suppletoire begroting september

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Beleidsartikel 01

         

2

Beleidsartikel 02

         
           

0*

Niet-beleidsartikel 0*

         
           
 

Subtotaal

         

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

Subtotaal

         

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

Totaal

         

Optioneel in geval van ISB. Invoegen op volgorde van suppletoire begrotingen

Wijziging begrotingsstaat van het ...fonds voor het jaar 2024 (... Incidentele begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand begroting (laatste stand VB + suppletoire supps + ISBs)

Mutaties Incidentele Suppletoire Begroting

Stand Incidentele Suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Beleidsartikel 01

         

2

Beleidsartikel 02

         
           

0*

Niet-beleidsartikel 0*

         
           
 

Subtotaal

         

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

Subtotaal

         

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

Totaal

         
  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • U = uitgaven, O = ontvangsten, (t) = het verslagjaar, (t-1) = het jaar voorafgaande aan het verslagjaar (t).