Model 2.97 - Niet-beleidsartikel 'Nog onverdeeld'

Dit overzicht en de daarbij behorende tekst worden opgenomen bij het centrale artikel Nog onverdeeld. De opgenomen tekst is een standaardtekst die kan worden aangepast aan de concrete situatie.

Verdeling begrotingsposten loon- en prijsbijstelling (Suppletoire begroting September) (bedragen x €1000)

Art.

Omschrijving

Loonbijstelling

Prijsbijstelling

...

   

...

   

...

   

...

   

...

   

...

   
    

Totaal van de verdeling

   

Nog onverdeeld

   

Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling ad. ... (€ 1.000) is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige begroting toegewezen. Voor een belangrijk deel ad. ... (€ 1.000) wordt deze bijstelling in de onderhavige suppletoire begroting aan de loongevoelige/prijsgevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens bovenstaand overzicht. Het nog niet verdeelde gedeelte ad. ... (€ 1.000) zal bij een volgende suppletoire begroting worden verdeeld.