Model 3.02 - Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen

Staafdiagram volgens onderstaande format.

Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal €

Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal €

TOELICHTING

Er komen minimaal 2 modellen:

  • Gerealiseerde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen, waarbij het totaalbedrag wordt vermeld.

  • Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen, waarbij het totaalbedrag wordt vermeld.

  • De staafdiagrammen worden direct na het titelblad en voor de inhoudsopgave opgenomen en in 2D gepresenteerd. Zie gerelateerde documenten voor een voorbeeld.