Model 3.22a - Algemene doelstelling beleidsartikel

Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven.

TOELICHTING

De algemene doelstelling wordt overgenomen conform de begroting.