Model 3.22d - Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. ... (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

t-4

t-3

t-2

t-1

t

t

t

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

        

Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering)

       

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

       

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

       

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in

       

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

        

Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering)

       

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

       

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

       

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in

       

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

        

Vul hier artikelonderdeel 3 in (incl. nummering)

       

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

       

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

       

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in

       

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Vul hier het instrument op de ontvangst in (mits van toepassing)

       

Vul hier de uitsplitsing van de ontvangsten in (mits van toepassing)

0

0

0

0

0

0

0

TOELICHTING

  • Bij de budgettaire gevolgen van beleid worden per beleidsartikel de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in één tabel gepresenteerd.

  • Per beleidsartikel is sprake van één tabel Budgettaire gevolgen van beleid. Hiermee worden de integrale uitgaven en ontvangsten die samenhangen met één beleidsdoelstelling in één oogopslag zichtbaar.

  • Indien ten laste van een beleidsartikel ook garantieverplichtingen worden verantwoord, vindt uitsplitsing daarvan plaats via de tabel Uitsplitsing verplichtingen, waarvan het format onder deze toelichting is vermeld. De tabel Uitsplitsing verplichtingen wordt alsdan direct onder de tabel Budgettaire gevolgen van beleid opgenomen.

  • Voor de definities en toelichting op de financiële instrumenten wordt verwezen naar de begrippenlijst. Verder geldt voor de toelichting dat die consistent moet zijn met hetgeen in model 1.33d is gesteld.

  • In de toelichting op de financiële instrumenten wordt op bondige wijze ingegaan op verschillen (de mutaties) tussen de budgettaire raming en de realisatie in het verslagjaar, zie hiervoor model 3.22e, punt 1.

  • In geval van verschillen wordt ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de vastgestelde begroting.

Format Tabel - Uitsplitsing verplichtingen indien er ten laste van dit beleidsartikel garantieverplichtingen worden geraamd/verantwoord.

Uitsplitsing verplichtingen
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

t-4

t-3

t

t-2

t-1

t

t

t

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0