Model 3.23c - Toelichting niet-beleidsartikel 'Geheim'

Budgettaire gevolgen artikel ... Geheim (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

t-4

t-3

t-2

t-1

t

t

t

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

TOELICHTING

  • Het niet-beleidsartikel Geheim op basis van artikel 2.8 van de Comptabiliteitswet 2016 kent geen artikelonderdelen.

  • Dit niet-beleidsartikel Geheim is bestemd voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten waarvoor geldt dat openbaarmaking via toedeling aan een expliciet beleidsartikel niet in het belang van de Staat is.