Model 3.27 - Bijlage: budgettair overzicht Oekraïne

Indien het departement maatregelen heeft getroffen wegens de oorlog in Oekraïne wordt een overzicht opgenomen van de budgettaire effecten.

Budgettair overzicht Oekraïne (bedragen x € 1.000)

Artikelnummer

Artikelnaam

Maatregel

Verplichtingen 2022

Uitgaven 2022

Ontvangsten 2022

Relevante Kamerstukken

  

Naam maatregel

   

[Indien van toepassing hier links opnemen naar Kamerbrief en ISB]

  

...

    
  

...

    
  

...

    
  

...

    

Toelichting

Licht de maatregelen kort toe.

Indien er sprake is van risico's in het financieel beheer van een maatregel, wordt verwezen naar de beschrijving in de bedrijfsvoeringsparagraaf.