Model 3.45 - Bijlage: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Uitkomsten Strategische Evaluatie Agenda Thema 1

Subthema 1a

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotingsartikel(en)

Vindplaats onderzoek

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

Subthema 1b

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotingsartikel(en)

Vindplaats onderzoek

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

Uitkomsten Strategische Evaluatie Agenda Thema 2

Subthema 2a

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotingsartikel(en)

Vindplaats onderzoek

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

Subthema 2b

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotingsartikel(en)

Vindplaats onderzoek

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

Uitkomsten Onderzoek buiten de SEA-thema's om

Titel Onderzoek

Type onderzoek

Afronding

Status

Begrotingsartikel(en)

Link naar vindplaats

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

[titel onderzoek]

[type onderzoek]

[jaar]

[uitgesteld/afgerond/anders]

[begrotingsartikel(en)]

[link]

TOELICHTING

 • De tabel sluit aan bij model 1.32d uit de laatste begroting. Ze bevat ten minste een overzicht van de in de laatste SEA geprogrammeerde (evaluatie)onderzoeken opgeleverd in begrotingsjaar t terug tot maximaal t-3. Ook niet in de SEA geprogrammeerde onderzoeken kunnen worden toegevoegd. 

 • Als er geen sub-thema is mag deze rij worden weggelaten.

 • Per evaluatieonderzoek wordt de titel van het onderzoek vermeld.

 • Per evaluatieonderzoek wordt het type vermeld (bijvoorbeeld periodieke rapportage, ex durante evaluatie, monitor of probleemanalyse).

 • Per onderzoek wordt het jaar van afronding vermeld. 

 • Onderzoek dat oorspronkelijk niet op de SEA stond, maar wel is uitgevoerd en relevant is kan optioneel worden opgenomen onder het betreffende SEA(beleid)-thema of onder «Uitkomsten onderzoek buiten de SEA-thema’s om». 

 • Als het jaar van afronding het verslagjaar betreft, wordt de status van het (evaluatie)onderzoek geduid als «afgerond».

  • Bij «afgerond» wordt een hyperlink opgenomen in de kolom «vindplaats onderzoek» naar de beleidsreactie van het onderzoek. De weer te geven tekst is het beleidsreactie nummer (bijv. «Kamerstuk 25424, nr. 648»). Als er geen beleidsreactie is dan kan deze kolom verwijzen naar een directe link van het onderzoek. De weer te geven tekst is dan «link naar onderzoek».

  • Bij «uitstel» wordt het nieuwe beoogde afrondingsjaar aangegeven, i.c.m. een toelichting (bijv. in geval van een periodieke rapportage wordt een verwijzing naar uitstelbrief Kamer opgenomen onder de tabel).

  • Bij «anders» wordt deze situatie toegelicht onder de tabel.

 • Onder de tabel bestaat optioneel de ruimte om de belangrijkste kernconclusies en aanbevelingen te delen voor de belangrijke evaluatieonderzoeken. Daarnaast kan worden aangegeven wat de belangrijkste leer- en verbeterpunten uit de periodieke rapportage(s)/evaluatie(s) zijn. Dit biedt tevens een grondslag voor de beleidsconclusies in model 3.22c.

 • Onder de tabel wordt via een hyperlink verwezen naar de tabel <Tabel Strategische Evaluatie Agenda> en <Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda> uit de begroting waar het jaarverslag betrekking op heeft en naar het ingeplande en uitgevoerde onderzoek op www.rijksfinanciën.nl.

 • Verdere informatie over de SEA kan geraadpleegd worden in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) 2022.

 • Verslagjaar 2023 betreft nog de overgangsperiode naar de SEA. Dit betekent dat gestarte beleidsdoorlichtingen conform de RPE 2018 kunnen worden afgerond.

 • Om maatwerk per departement te faciliteren zijn afwijkingen van model 3.45 mogelijk, daar waar dit de inhoudelijke kwaliteit van de SEA bevordert en gebeurt in goed overleg met het Ministerie van Financiën.