Model 3.48 - Bijlage in jaarverslag Koninkrijksrelaties: Totaaloverzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op basis van het door de desbetreffende departementen ingevulde en naar BZK (begrotingszaken@minbzk.nl) ingestuurde model 3.47 stelt het coördinerende BZK een rijksbreed extracomptabel overzicht op volgens model 3.48. Uit dit totaaloverzicht wordt de desbetreffende bijlage bij begroting IV van Koninkrijksrelaties samengesteld.

Totaaloverzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

  

t-4

t-3

t-2

t-1

t

 

Totaal Rijksuitgaven

0

0

0

0

0

IIB

Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

0

0

0

0

0

IV

Koninkrijksrelaties

0

0

0

0

0

VI

Justitie en Veiligheid

0

0

0

0

0

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

0

0

0

0

0

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0

0

0

0

0

IX

Financiën en Nationale Schuld

0

0

0

0

0

X

Defensie

0

0

0

0

0

XII

Infrastructuur en Waterstaat

0

0

0

0

0

XIII

Economische Zaken en Klimaat

0

0

0

0

0

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

0

0

0

0

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

0

0

0

0

0

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0

0

0

0

0