Model 3.55 - NGF-bijlage

Deze bijlage verschaft extracomptabel inzicht in de totale uitgaven voor de NGF-projecten op basis van informatie van de vakdepartementen. De bijlage bevat financiële informatie en op hoofdlijnen een toelichting van de stand van zaken per project. Voor de inhoudelijke rapportage over de voortgang van alle NGF-projecten verwijst u naar de voortgangsrapportage die de beoordelingsadviescommissie jaarlijks opstelt (en die bij voorkeur tegelijk met het jaarverslag naar de Kamer wordt gestuurd).

De departementen leveren de NGF-bijlage aan bij de fondsbeheerders: zie het tijdschema voor de aanleverdatum.

De NGF-bijlage bevat per project de volgende tabel (met voorbeeldcijfers):

Uitgaven NGF-projecten van het ministerie (...) (bedragen x €1000)
 

Totaal toegekend NGF-budget

Realisatie

       

Resterend budget

  

t-7

t-6

t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

t

 

Totaal uitgaven NGF-projecten

1.450.000

      

210.000

310.000

930.000

           

Subtotaal uitgaven project X

700.000

      

100.000

150.000

450.000

Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering)

          

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

       

10.000

60.000

170.000

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

       

80.000

80.000

240.000

Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering)

          

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

       

10.000

10.000

40.000

           

Subtotaal ontvangsten project X

          

Ontvangsten

          

Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering)

          
           

Subtotaal uitgaven project Y

750.000

      

110.000

160.000

480.000

Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering)

          

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

       

20.000

30.000

60.000

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

       

60.000

100.000

310.000

Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in

       

20.000

20.000

70.000

Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering)

          

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

       

10.000

10.000

40.000

           

Subtotaal ontvangsten project Y

          

Ontvangsten

          

Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering)

          

Onderaan de tabel volgt een beknopte toelichting op de stand van zaken van het NGF-project.

In de bedrijfsvoeringsparagraaf (model 3.24) onder het kopje 2. Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen worden de eventuele uit controle door de ADR gebleken aandachtspunten benoemd, evenals de maatregelen om de aandachtspunten op te lossen.