Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening

Artikelen 2.29, eerste lid, onder a en tweede lid, 2.31, 2.37, 2.40, 7.21 en 7.22 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • Het jaarverslag bevat een verzoek tot dechargeverlening van de betrokken minister gericht aan de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  • Het verzoek wordt ingericht conform model 3.10.