Beleidsagenda

Bepalingen

  • De inhoud van de beleidsagenda wordt aan de hand van de formatie-uitkomsten nader bepaald.

  • De beleidsagenda wordt opgesteld conform model 1.32a.

  • De beleidsagenda wordt afgesloten met een overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (conform model 1.32b), het overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven (conform model 1.32c), een tabel planning strategische evaluatie agenda (conform model 1.32d) en een overzicht van risicoregelingen (conform model 1.32e).