Overzichtconstructies

Bepalingen

  • Overzichtsconstructies zijn overzichten waarbij informatie bijeen wordt gebracht van (onderdelen van) beleidsartikelen van verschillende begrotingen met een overeenkomstige doelstelling.

  • Bij overzichtsconstructies is onderscheid te maken naar beleidsthema’s waarvoor een coördinerend bewindspersoon is aangewezen en naar overige thema’s waarvoor een overzicht gewenst is.

  • Overzichtsconstructies worden opgenomen bij het beleidsartikel met de grootste budgettaire inbreng. Is een coördinerende bewindspersoon aangewezen, dan wordt de overzichtsconstructie in principe opgenomen in zijn/haar begroting op het beleidsartikel met de grootste budgettaire inbreng. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met Financiën als de coördinerende bewindspersoon niet de grootste budgettaire inbreng levert.

  • Indien er geen coördinerend bewindspersoon is of hoeft te worden aangewezen, maar de informatiewaarde van de begroting(en) wel gediend is met een overzichtsconstructie, dan wordt de overzichtsconstructie in de begroting opgenomen bij het beleidsartikel dat de grootste budgettaire inbreng levert.

  • Een overzichtsconstructie moet meerjarig politiek relevant zijn. Overzichtsconstructies worden vormgegeven aan de hand van een opsomming van beleidsdoelstellingen, instrumenten, prestaties en middelen, of met verwijzingen naar doelstellingen op diverse begrotingen. Beoogd wordt een vereenvoudiging in de presentatie van een overzichtsconstructie door middel van verwijzingen naar de betreffende beleidsartikelen.