Verdiepingshoofdstuk

Bepalingen

  • Het verdiepingshoofdstuk geeft per beleidsartikel en niet-beleidsartikel de opbouw aan van uitgaven en ontvangsten vanaf de stand ontwerpbegroting van het begrotingsjaar t-1 tot de stand ontwerpbegroting van het jaar t, conform model 1.41.

  • De belangrijke nieuwe mutaties, dat wil zeggen niet eerder toegelicht in suppletoire wetten, worden in het verdiepingshoofdstuk geëxpliciteerd en van een toelichting voorzien. Deze mutaties worden, indien mogelijk en zinvol, toegelicht met prestatiegegevens.

  • Wanneer de artikelindeling tussen het begrotingsjaar t-1 en het begrotingsjaar gewijzigd is, wordt in het verdiepingshoofdstuk een was/wordt tabel opgenomen.