Model 1.32d - Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Planning beleidsdoorlichtingen
   

(realisatie)

(planning)

Art.

Naam artikel

t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Geheel artikel?

(Nummer artikel)

(Naam artikel en eventueel artikelonderdeel)

0

0

0

0

0

0

0

...

...

...

0

0

0

0

0

0

0

...

...

...

0

0

0

0

0

0

0

....

TOELICHTING

  • Een beleidsdoorlichting heeft alleen betrekking op beleidsartikelen.

  • Alle artikelen (en eventueel de onderdelen binnen het artikel) worden in de tabel opgenomen, ook als op dat artikel of artikelonderdeel geen beleidsdoorlichting is gerealiseerd of gepland. De naam van de artikeldoelstelling of benaming van het onderdeel kan kort worden omschreven (vergelijkbaar met budgettaire tabellen).

  • Een beleidsdoorlichting heeft in principe betrekking op het gehele artikel. Als inderdaad het hele artikel volledig in één keer wordt doorgelicht, wordt de vraag in de kolom «geheel artikel?» met «Ja» beantwoord.

  • Als niet het hele artikel in één keer volledig wordt doorgelicht, wordt de vraag in de kolom «geheel artikel?» met «Nee» beantwoord. Dit kan het geval zijn als het artikel te omvangrijk is. Er kan dan gekozen worden om een samenhangend onderdeel van een artikel door te lichten, bijvoorbeeld een artikelonderdeel. In dat geval worden in de tabel alle onderdelen van het artikel weergegeven en wordt per onderdeel aangegeven of en wanneer er een beleidsdoorlichting is gepland of is uitgevoerd.

  • Indien in de kolom «Geheel artikel?» het antwoord «Nee» is, wordt de achtergrond daarvan onder de tabel toegelicht.

  • In de tabel wordt door middel van een vinkje aangegeven in welk jaar de desbetreffende beleidsdoorlichting verzonden is of wordt verzonden aan de Tweede Kamer.

  • Onder de tabel wordt via een hyperlink verwezen naar de tabel «Tabel realisatie beleidsdoorlichtingen» uit het meest recente jaarverslag op de website rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties.

  • Daarnaast wordt onderin de tabel verwezen naar de bijlage Overzicht evaluaties (zie model 1.44).