Model 3.21a - Realisatie beleidsdoorlichtingen

Realisatie beleidsdoorlichtingen

Art.

Naam artikel

t-6

t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

t

Geheel artikel?

(Nummer artikel)

(Naam artikel en eventueel artikelonderdeel)

0

0

0

0

0

0

0

Ja / Nee

...

...

0

0

0

0

0

0

0

...

...

...

0

0

0

0

0

0

0

....

Voor het meest recente overzicht van de programmering van beleidsdoorlichtingen, klik op deze link.

Voor de realisatie van andere onderzoeken, zie de bijlage «Evaluatie en overig onderzoek».

TOELICHTING

  • Een beleidsdoorlichting heeft alleen betrekking op beleidsartikelen.

  • Alle artikelen en eventueel de onderdelen binnen het artikel worden in de tabel opgenomen, ook als op dat artikel of artikelonderdeel geen beleidsdoorlichting is gerealiseerd. De naam van de artikeldoelstelling of benaming van het onderdeel kan kort worden omschreven (vergelijkbaar met budgettaire tabellen).

  • In de kolommen <t-6 tot en met t> wordt via «X» aangegeven of er in dat jaar een beleidsdoorlichting voor het betreffende artikel is afgerond. Van afronding is sprake als de beleidsdoorlichting naar de Tweede Kamer is verstuurd.

  • Een beleidsdoorlichting heeft in principe betrekking op het gehele artikel. Als inderdaad het hele artikel volledig in één keer wordt doorgelicht, wordt de vraag in de kolom «geheel artikel?» met «ja» beantwoord.

  • Als niet het hele artikel in één keer volledig wordt doorgelicht, wordt de vraag in de kolom «geheel artikel?» met «nee» beantwoord. In dat geval worden in de tabel alle onderdelen van het artikel weergegeven en wordt per onderdeel aangegeven of en wanneer er een beleidsdoorlichting is uitgevoerd.

  • Indien bij een artikel waarvan in <jaar t> een beleidsdoorlichting is afgerond in de kolom «Geheel artikel?» het antwoord «Nee» is, wordt de achtergrond daarvan onder de tabel toegelicht.

  • Bij onderzoeken die aan de Tweede Kamer aangeboden zijn, wordt achter «X» een hyperlink naar de vindplaats van het onderzoek geplaatst (verwijzing naar vindplaats onderzoek en aanbiedingsbrief op rijksoverheid.nl).

  • Indien voor <jaar t> in de meerjarenprogrammering van de begroting van <jaar t> een beleidsdoorlichting gepland stond die niet in <jaar t> aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt dit onder de tabel gemeld en wordt de reden hiervan toegelicht.

  • Onderin de tabel wordt via een hyperlink verwezen naar de tabel «meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen» uit de meest recente begroting op de website rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties.

  • Daarnaast wordt onderin de tabel verwezen naar de bijlage Tabel afgerond evaluatie- en overig onderzoek (zie model 3.45).