Model 1.32d - Strategische Evaluatieagenda

Planning Strategische Evaluatieagenda

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

[thema 1]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[thema 2]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[thema 3]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[thema ..]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

TOELICHTING

 • Alle belangrijke beleidsthema’s zijn in de tabel opgenomen (ook als er geen onderzoek gepland staat). Een thema is belangrijk wanneer het van groot belang is voor de realisatie van de missie voor het departement, het gaat om significante jaarlijks terugkerende financiële middelen en/of speelt in op maatschappelijke trends waarvoor een sterke beleidsintensivering wordt verwacht.

 • Een (evaluatie)onderzoek heeft betrekking op een beleidsthema.

 • De tabel bevat per beleidsthema de belangrijkste onderzoeken. In model 1.32d wordt voor ieder thema tenminste de periodieke verplichte rapportage vermeld (de voormalige beleidsdoorlichtingen, zie RPE), aangevuld met andere geprioriteerde onderzoeken. Voor een uitgebreide uitwerking van de SEA wordt verwezen naar de bijlage uitwerking SEA (zie model 1.44).

 • Per evaluatieonderzoek wordt het type onderzoek vermeld.

 • Per onderzoek wordt het jaar van afronding vermeld. Jaarlijks worden updates gemaakt indien nodig.

 • Per onderzoek wordt het doel van het onderzoek toegelicht.

 • Per thema wordt zo goed mogelijk vermeld op welke (delen van) begrotingsartikelen het thema betrekking heeft, tenzij er geen uitgaven op de Rijksbegroting aan het betreffende thema verbonden zijn.

 • Onder de tabel wordt een beknopte beschrijving van de beleidsthema’s opgenomen indien deze nog niet in de beleidsagenda zijn toegelicht

 • Onder de tabel wordt via een hyperlink verwezen naar de tabel <Tabel realisatie Strategische Evaluatieagenda> uit het meest recente jaarverslag.

 • Onder de tabel wordt verwezen naar de bijlage uitwerking SEA (zie model 1.44).

 • Onder de tabel wordt verwezen naar www.rijksfinanciën.nl waar een interactieve versie van de SEA is opgenomen.

 • Voor verdere criteria voor de SEA wordt verwezen naar de Regeling periodiek evaluatieonderzoek. Waar de RPE in 2021 afwijkt van het SEA kader, is laatstgenoemde leidend in goed overleg met het Ministerie van Financiën.

 • De begrotingsjaren 2022 en 2023 zullen nog als overgangsperiode naar de SEA gelden. Dit betekent dat mogelijk nog niet alle thema's volledig zijn uitgewerkt en al opgestarte trajecten voor beleidsdoorlichtingen conform huidige RPE doorgang kunnen vinden.