Model 3.30b - Verantwoordingsstaat begrotingsfonds

Verantwoordingsstaat van het …fonds voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

 

Beleidsartikel

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Beleidsartikel 01

         

02

Beleidsartikel 02

         

0*

Niet-beleidsartikel 0*

         
 

Subtotaal

         

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

U(t-1) - O(t-1)

O(t-1) - U(t-1)

 

Subtotaal

 

U (t)

O (t)

 

U (t)

O (t)

 

U (t)

O (t)

0*

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

O(t) - U(t)

U(t) - O(t)

 

Totaal

 

0

0

 

0

0

 

0

0

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • Bedragen in der verantwoordingsstaat worden altijd naar boven afgerond.

  • U = uitgaven, O = ontvangsten, t = het verslagjaar, t-1 = het jaar voorafgaande aan het verslagjaar (t).

  • Het (eerste) subtotaal van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten van een begrotingsfonds wordt als uitgaven ten laste van de begroting respectievelijk ontvangsten ten gunste van de begroting verantwoord in de saldibalans onder de intracomptabele posten (model 3.31a posten 1a respectievelijk 2a).

  • Het na/voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1) wordt in de saldibalans (model 3.31a) als aparte post inzichtelijk gemaakt onder de intra-comptabele posten. Zie hiervoor de nadere toelichting bij model 3.31a onder punt 3.