Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Bepalingen

Als bijlage bij de begroting wordt een overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland opgenomen conform model 1.45.