Strategische Evaluatie Agenda

Artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onder c, tweede lid, aanhef en onder b van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen