Subsidieoverzicht

Bepalingen

Als bijlage bij de begroting wordt een subsidieoverzicht opgenomen conform model 1.43.