Bijlage: Focusonderwerp 2020, naleving CW 3.1

De departementen moeten als bijlage in het jaarverslag een overzicht opnemen van de voorstellen welke met een bijlage ‘Onderbouwing en evaluatie (CW3.1)’ aan de Kamer zijn verzonden, conform model 3.46.