Bijlage: Inhuur externen

Bepalingen

De departementen moeten als bijlage in het jaarverslag jaarlijks een overzicht opnemen van de uitgaven voor inhuur van externe adviseurs en tijdelijk personeel conform model 3.60.

TOELICHTING

De controleverklaring (accountantsverklaring) spreekt zich niet uit over het getrouwe beeld van het overzicht inhuur van externen.