De niet-beleidsartikelen

Artikelen 2.7, 2.8, 3.8 en 3.9 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • Het jaarverslag bevat de niet-beleidsartikelen: Bijzonder begrotingsartikel Nog onverdeeld (o.a. Nominaal en onvoorzien) en Geheim.

  • Op het niet-beleidsartikel worden de gerealiseerde uitgaven, verplichtingen en ontvangsten middels hetzelfde schema opgenomen als in de vastgestelde begroting.

  • In de structuur van de toelichting bij het niet-beleidsartikel wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen financiële informatie en niet-financiële informatie.

  • De toelichting bij een niet-beleidsartikel bevat een tabel inzake de budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikelen conform de modellen 3.23a, 3.23b, 3.23c en 3.23d.