De beleidsprioriteiten

Bepalingen

  • De paragraaf inzake de beleidsprioriteiten bevat een uiteenzetting op hoofdlijnen van de bereikte of opmerkelijke resultaten, conform model 3.21.

  • Het onderdeel beleidsprioriteiten wordt afgesloten met een tabel realisatie beleidsdoorlichtingen (conform model 3.21a) en een overzicht van Risicoregelingen (voorheen garantieoverzicht; conform model 3.21b).