Het departementale jaarverslag

Artikelen 2.29, eerste lid, onder a, tweede lid, 2.31 van de Comptabiliteitswet 2016