Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening

Artikelen 2.29, eerste lid, onder a en tweede lid, 2.31, 2.37, 2.40, 7.21 en 7.22 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • Het jaarverslag bevat een verzoek tot dechargeverlening van de betrokken minister gericht aan de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  • Het verzoek wordt ingericht conform model 3.10.

TOELICHTING

In het verzoek om dechargeverlening over het financieel beheer met betrekking tot de begroting van de Nationale Schuld, zal de Minister van Financiën tevens het verzoek doen om dechargeverlening over het financieel beheer met betrekking tot de centrale kassen van de schatkist van het Rijk.

De Algemene Rekenkamer kan op grond van artikel 7.21, van de Comptabiliteitswet 2016 bezwaar maken tegen het financieel beheer of de verantwoording daarover. Als zij haar bezwaar handhaaft en dit een rechtmatigheidsbezwaar is, dan volgt een indemniteitsprocedure, op basis van artikel 7.22 van de Comptabiliteitswet 2016. Een voorstel tot vaststelling van een indemniteitswet moet worden opgesteld conform model 3.90.