De inhoudsopgave

Bepalingen

  • Het jaarverslag wordt opgesteld conform de indeling in model 3.00.

  • Van de indeling en de benamingen in model 3.00 kan alleen worden afgeweken met instemming van de Minister van Financiën.