Model 3.01 - Inhoudsopgave jaarverslag begrotingsfonds

Inhoudsopgave jaarverslag begrotingsfonds met modelverwijzing
 

Omschrijving

Model

 

Titelblad

 

Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten

zie model 3.02

 

Inhoudsopgave

zie model 3.01

A.

Algemeen

 
 

Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening

zie model 3.10

 

Leeswijzer

zie model 3.11

   

B.

Beleidsverslag

 
 

Beleidsprioriteiten

zie model 3.21

 

Beleidsartikelen

zie model 3.22

 

- Titel artikel 01

 
 

- ..

 
 

-..

 
 

Niet-beleidsartikelen

zie model 3.23a

 

Bedrijfsvoeringsparagraaf

zie model 3.24

   

C.

Jaarrekening

 
 

Verantwoordingsstaat begrotingsfonds

zie model 3.30b

 

Saldibalans

zie  model 3.31a

   

D.

Bijlagen

 
 

….

 
 

….