Categorieën begrotingen

Artikelen 2.1, eerste tot en met zevende lid van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • De volgende categorieën begrotingen worden onderscheiden:

    • de departementale begrotingen, d.w.z. de begrotingen van de onderscheiden ministeries;

    • de niet-departementale begrotingen, de begrotingen met de nummers I, IIA, IIB, IV en XVII;

    • de begrotingen van de begrotingsfondsen met de letters A, B, C F, J en H.

  • De bepalingen in deze voorschriften zijn van toepassing op de departementale begrotingen. Voor zover zinvol en relevant zijn de bepalingen ook van toepassing op de niet-departementale begrotingen en op de begrotingen van de begrotingsfondsen.

  • Waar dat is aangegeven zijn bepalingen alleen van toepassing op (onderdelen van) de niet-departementale begrotingen en op (onderdelen van) de begrotingen van de begrotingsfondsen.