Model 1.01 - Inhoudsopgave begrotingsfonds (inclusief modelverwijzing)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ...fonds (...) voor het jaar 20..
 

Memorie van toelichting

Model

1.1

Voorstel van wet

zie model 1.13 en model 1.14

1.2

Begrotingstaat

zie model 1.23 en model 1.24

1.3

Artikelsgewijzetoelichting bij begrotingswetsvoorstel

zie model 1.30

 

1. Leeswijzer

zie model 1.31

 

2. Beleidsagenda

zie 1.32a, model 1.32b, model 1.32c

 

3. Beleidsartikelen

zie model 1.33 a tot en met e, model 1.33f

 

4. Niet-beleidsartikelen

zie model 1.34a, model 1.34b, model 1.34c en model 1.34d

1.4

Bijlagen

 
 

- Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

zie model 1.41

 

- Bijlage 2: Moties en toezeggingen

zie model 1.42

 

- Bijlage 3: Subsidieoverzicht

zie model 1.43

 

- Bijlage 4: Evaluatie- en overig onderzoek

zie model 1.44

TOELICHTING

  • Het wetslichaam heeft geen inhoudsopgave. De inhoudsopgave zoals deze wordt opgenomen in de memorie van toelichting begint pas bij onderdeel 1.3. De nummering begint dus ook bij dit onderdeel. In het model is voor het totaaloverzicht de gehele inhoud van een begrotingsfonds opgenomen.

  • In de kop wordt de naam van het begrotingsfonds met tussen de haken de letter van het betrokken begrotingsfonds vermeld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • De staafdiagrammen worden direct na de inhoudsopgave van de memorie van toelichting weergegeven.

  • Het wetslichaam en de memorie van toelichting beginnen beide met paginanummer 1.

  • De beleidsagenda en beleidsartikelen zijn conform de modellen 1.32 (a t/m e), 1.33 en 1.34 (a t/m d) opgebouwd voor zover geen afspraken met Financiën en de Tweede Kamer zijn gemaakt om hiervan af te wijken.